po út st čt so ne

Nejmohutnější památné stromy ČR

Kategorie:
Městské muzeum
Datum:
2017-07-12 08:00 - 18:00

Termín 20. 6. – 30. 7.

V zahradě Flemmichovy vily je instalovaná výstava velkoformátových fotografií Pavla Hössla a kreseb Jaroslava Turka, které návštěvníky seznámí s vybranými památnými stromy ČR. Tři desítky panelů zachycují ty největší z celé České republiky. Samotná výstava je volně přístupná, u služby ve vile si můžete zakoupit publikaci a mapu s podrobnějšími informacemi.

Autorkou výstavy je PhDr. Marie Hrušková – spisovatelka, scenáristka a pedagožka, která chce seznamovat co nejvíc lidí s nejmohutnějšími památnými stromy České republiky. Děje se tak od podzimu 2014 prostřednictvím putovních výstav po různých našich městech (Křtiny, Plzeň, Třeboň, Jihlava, Říčany, Praha...), kde se vystavují fotografie ve formátu A1 od P. Hössla a kresby Jaroslava Turka. 

PhDr. Marie Hrušková

Po studiu na pedagogické fakultě a FF UK učila v Praze, z toho 25 let na Akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici. Píše od dob studií, proto ji malíř J.Turek požádal (r.1967) o zpracování textů k jeho kresbám památných stromů. Disertační práce „Památné stromy v ústní lidové slovesnosti a v literatuře“(1972) předznamenala zaměření jejího psaní, protože osudy stromů a vztahy lidí k nim a k přírodě se pro ni staly hlavním námětem. Její knihy byly mimo jiné i podkladem pro televizní seriál Paměť stromů, na jehož scénáři spolupracovala s režisérem Bedřichem Ludvíkem.

Jaroslav Turek (1925-2005)

studoval na Vysoké škole architektury a na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě UK (byl žákem Cyrila Boudy a Karla Lidického). Působil jako pedagog v Praze (vyučoval např. kreslení na Střední průmyslové škole grafické a přednášel estetiku zemědělské krajiny na Vysoké škole zemědělské) a věnoval se i práci v oblasti ochrany přírody. V odborném tisku ilustroval články s přírodovědnou tematikou. Vedle krajinomalby se jeho hlavním tématem staly památné stromy, jak se mohli přesvědčit návštěvníci jeho výstav v Praze, Budapešti, v Roztokách, Dobříši, Poděbradech, Havlíčkově Brodě, Čáslavi ad. Zobrazil skoro všechny významné památné stromy v Čechách a částečně i na Moravě a ve Slezsku. Každý z „portrétů“ památného stromu představuje práci dvou-tří hodin přímo u stromu v terénu, často za chladna, protože až koruna bez listů prozradí svou architekturu.Významně se autorsky podílel na knihách M. Hruškové o památných stromech, o české krajině, spolupracoval i na přípravě televizního seriálu „Paměť stromů“ (viz výše). Smrt zastavila jeho plány. Synové – grafik Jaroslav Turek se synem Janem, který je také výtvarník, a akad. arch. Tomáš Turek opatrují otcův odkaz, podílejí se na přípravách dalších výstav (např. v Praze-Suchdole, v Tachově 2008), autorsky zajišťují grafické zpracování publikací s jeho kresbami („Stromy památné v kresbách J.T., 2007 aj.).

Pavel Hössl (nar. 1972)

Památným stromům  se soustavně věnuje posledních 15 let, navštívil jich na stovky, v databázi má na 50 000 snímků hlavně památných stromů. V posledních letech psal o stromech pro časopis Plzeňska Vítaný host a 5+2. Jeho fotografie stromů provázely seriály a články o památných stromech např. v MF-Domov, v časopisech Farmář- Zemědělec , Zahradnictví, Venkov a styl. Spolupracoval na publikaci o alejích (vydala MF 2012), autorsky se podílel na knize Nejmohutnější památné stromy ČR (2012) a Stromy z Ráje českého (Turnov 2014). Putovní  výstavy o nejmohutnějších památných stromech přiblížily od podzimu 2014 mnoha návštěvníkům po republice tyto stromy prostřednictvím Hösslových velkých fotografií.

P.Hossl postupně umísťuje texty a fotografie památných stromů  ČR na www.MonumentalTrees.com (Monumentale Baume). Příspěvky se setkávají se značným zájmem a dobře propagují naši zemi.

Další informace získáte na www.pamatnestromy.cz.

 
 

Všechny termíny:

  • Od 2017-06-20 08:00 do 2017-07-30 18:00
    úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota & neděle

Powered by iCagenda