Koncertní síň sv. Ducha, úterý 19. 3. v 19.00 hodin

Vstupné: 170 Kč, ZTP, děti a studenti sleva 50 %

V rámci předplatného KPH 2018/2019

Program:

Antonín Dvořák - Slovanské tance 1. řada:
č.1 C-dur Presto (Furiant)
č.2 e-moll Allegretto scherzando (Dumka)
č.3 As-dur Poco allegro (Polka)
č.4 F-dur Tempo di Minuetto (Sousedská)
č.5 A-dur Allegro vivace (Skočná)
č.6 D-dur Allegretto scherzando (Sousedská)
č.7 c-moll Allegro assai (Skočná)
č.8 g-moll Presto (Furiant)

přestávka
 
Bedřich Smetana - České tance (2. řada):
Dupák
Oves
Skočná
 
Enrique Granados - Španělské tance:
Menuet - Galante
Andaluza
Mazurka Romántica
 
Manuel de Falla - 2 španělské tance z opery "La vida breve"
1. Allegramente e vivo, molto ritmico
2. Allegro ritmico e con brio

Kateřina Konopová

je rodačka z Opavy. Absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Institut pro umělecká studia Ostravské univerzity pod vedením profesorky Marty Toaderové. Poté úspěšně ukončila doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě pod vedením profesora Stanislava Zamborského, kde se podrobněji zabývala tvorbou Bohuslava Martinů. Několikrát se zúčastnila Mezinárodních mistrovských klavírních kurzů (Avo Kouyoumdjian, Pierre Jasmin, Eva Solar–Kindermann, Frederic Lagarde).

Jako orchestrální hráčka na klavír a celestu spolupracovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava, se kterou i několikrát vystupovala jako sólistka (Beethovenův klavírní koncert č. 1, V. Kaprálová – Partita pro klavír a smyčcový orchestr, B. Martinů – Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, Concertogrosso atd.). Pedagogicky působila na Fakultě umění Ostravské univerzity a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současné době se věnuje jak koncertní sólové hře, tak i interpretaci komorní hudby a je vyhledávanou korepetitorkou.

Spolupracuje také s pěveckým sborem Pražská Kantiléna. Je laureátkou několika soutěží, 1. cenu v sólové hře a 2. cenu v kategorii klavírní duo získala na mezinárodní soutěži Art-duo competition (2018). Mimo jiné byla oceněna v roce 2003 cenou za mimořádný klavírní doprovod na soutěži konzervatoří, v roce 2005 pak získala 2. cenu na The First Henri Selmer Bass Clarinet Competition v Rotterdamu v duu spolu s basklarinetistou Jiřím Porubiakem. Kromě toho obdržela na soutěžích s dechovými nástroji a s Pražskou Kantilénou třikrát ocenění za vynikající klavírní spolupráci. Jako korepetitorka také několikrát spolupracovala na Mezinárodních klarinetových kurzech v Ostravě. Věnuje se také úspěšně pedagogické činnosti - její žáci již získali mnohé ocenění nacelostátních a mezinárodních soutěžích.


Miroslav Míč

absolvoval hru na klavír na ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně pod vedením Marie Šíchové. V roce 2002 zvítězil v ústředním kole klavírní soutěže ZUŠ v Pardubicích. Stal se laureátem několika českých a mezinárodních soutěží, 1. cenu v sólové hře a 2. cenu v klavírním duu získal na mezinárodní soutěži Art-duo competition (2018), mj. získal 2. cenu v soutěži ProBohemia (2002), 3. cenu v soutěži konzervatoří ČR (2004),čestné uznání na mezinárodní klavírní soutěži Bedřicha Smetany v Plzni (2006), 1. cenu na mezinárodní klavírní soutěži Macedonium M ve Skopji a 3. cenu na mezinárodní klavírní soutěži Beethovenův Hradec (obě 2007). V témže roce zvítězil ve filharmonických přehrávkách mladých talentů v Brně.

Účastnil se řady klavírních kurzů, v Mikulově (1999 -2003), kurzů Antonína Kubálka ve Zlatých Horách (2004) a kurzů na JAMU v Brně (2005). V létě roku 2015 vedl klavírní kurz při setkání mladých studentů z Hongkongu na Konzervatoři Pavla J. Vejvanovského v Kroměříži. Od roku 2008 je posluchačem Akademie múzických umění v Praze v klavírní třídě Františka Malého. V letním semestru roku 2010 absolvoval stáž na norském hudebním institutu Barratt – Due v klavírní třídě Jiřího Hlinky. V rámci tohoto pobytu vystoupil na koncertech v Oslo a Bergenu. V prosinci 2011 natáčel pro Český rozhlas Brno klavírní cyklus Vzpomínky Vítězslava Nováka a u příležitosti životního jubilea skladatelky Jarmily Mazourové její dvoudílný cyklus Preludium a Toccatina. V roce 2016 absolvoval Akademii múzických umění v Praze sólovým recitálem a koncertem pro klavír a orchestr č. 5 Ludwiga van Beethovena ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice v rámci orchestrálního cyklu „Ti nejlepší“. Ve stejném roce se stal semifinalistou klavírní soutěže Pražské jaro. V roce 2017 zahajuje studium doktorandského studijního programu na Akademii múzických umění v Praze.

 

Klavírní duo

Klavírní duo se těší druhému roku své existence a zároveň těží z předchozí dobré práce.V minulém roce absolvovalo řadu společných koncertů u nás i v zahraničí a na podzim roku 2018 se úspěšně zúčastnilo mezinárodní soutěže Art-duo competition, kde získalo 2.cenu v kategorii komorní hudba. V letošním roce se duo chystá opět na mezinárodní soutěž, která se tentokrát bude konat v Berlíně. Na podzim 2019 bylo duo pozváno, aby vystoupilo na Tchaj-wanu a Filipínách, v rámci oslav vzniku naší republiky, které organizuje ministerstvo zahraničních věcí. Klavírní duo interpretuje veškerý 4ruční program zpaměti a zažívá tím zcela nový rozměr ve společné hře. Je to i určité vybočení z obvyklých ustálení, která jsou v případě klavírního dua komorní hry běžné. A jak oba klavíristé tvrdí - o to je to větší dobrodružství a také důvěra jeden v druhého.