Pěvecký koncert

Kategorie:
Koncertní síň
Datum:
2018-10-20 16:00

Sobota 20. října od 16.00

vstup zdarma

Na podzim letošního roku si připomeneme 30 let od otevření Koncertní síně sv. Ducha v Krnově. Za tuto dobu se budova bývalého kostela a špitálu stala vyhledávaným reprezentativním prostorem. V prostorách síně probíhají svatební obřady, setkání občanů, slavnostní vyřazování absolventů škol, jsou zde vítány zahraniční návštěvy, ale to nejdůležitější zůstává – možnost setkání publika s krásnou hudbou.

V rámci oslav tohoto výročí jsme pro vás připravili cyklus 3 koncertů.

V posledním z nich zazní oblíbené árie v podání sólistek Slezského divadla Opava, kterými jsou Ilona Rédlová a Nevena Lilova. A jelikož obě zpěv také vyučují, doprovodí je jako hosté někteří z jejich žáků.

Klavírní doprovod: Denisa Strnadová

A pro pamětníky přidáváme i dva zápisy z Kroniky města Krnova z roku 1988:

Velmi důstojnou součástí oslav 70. výročí vzniku samostatného Československa se v městě Krnově stal I. ročník „KRNOVSKÝCH HUDEBNÍCH SLAVNOSTÍ“.

Této významné kulturní události předcházelo obrovské úsilí pracovníků MěstNV a jeho kulturní komise, MěstV KSČ, MěstV NF a občanů Krnova při budování koncertní síně.

V centru Krnova na ulici 25. února se nacházela zděná jednolodní gotická kaple – kostel sv. Ducha, postavená na přelomu 14. a 15. století. Tato kaple byla zejména na konci druhé světové války značně zničena. Rozhodnutím MěstNV na počátku padesátých let bylo přijato opatření pro záchranu této významné historické památky. Byla provedena nejnutnější opatření – úprava střechy, zabednění zničených oken a vstupních prostorů a zajištěno bezpečnostní ohrazení prostoru této kaple.

Od roku 1970 byly prováděny základní ochranné práce této historicky cenné památky. V roce 1985 začala vlastní rekonstrukce kostela sv. Ducha a přilehlé budovy bývalého „špitálu“ na koncertní síň v Krnově.

V roce 1987 rozhodla rada MěstNV v Krnově o zařazení stavby do sledovaných akcí volebního programu města Krnova. Byly uzavřeny dohody s podniky, organizacemi Národní fronty a občanskými výbory na odpracování pěti tisíc bezplatných brigádnických hodin. V prosinci roku 1987 byla tato stavba komisí Ministerstva kultury ČSSR zařazena do I. kategorie památkových objektů. Podkladem pro toto rozhodnutí bylo odkrytí vzácných zachovalých maleb a fresek v prostorách gotické lodi.

Objekt stavby se podařilo dobře zazimovat a tím umožnit průběh veškerých prací po celé zimní období 1987–1988. Na 8. kontrolní poradě k rekonstrukci kostela byl schválen návrh harmonogramu rady MěstNV do konce této stavby a jejího ukončení a předání do užívání občanům Krnova na počest 70. výročí vzniku samostatného Československa a 71. výročí VŘSR.

Poctivou uměleckou práci na zhotovení a instalaci královského nástroje varhan odvedli pracující našeho krnovského závodu Varhany. Jimi vyrobený hudební nástroj, instalovaný v krnovské koncertní síni, „opus 3600“ je vynikající kvality. U těchto varhan bylo poprvé v ČSSR použito rejstříkové předvolby napojené na počítač. V nové koncertní síci Krnova bylo také instalováno koncertní křídlo „Petrof I Mondiall“, vyrobené pracovníky státního podniku Československé hudební nástroje v Hradci Králové.

Vybudování koncertní síně v Krnově byl nesmírně velký a složitý úkol. Jeho splnění předcházelo mnoho složitých jednání, a také i stálého nadšení zejména MěstNV v Krnově v čele s předsedou soudruhem Ing. Jaroslavem Vrzalem. Při zajišťování této náročné stavby účinně pomáhaly orgány MěstV KSČ, MěstV NF, ONV, Okresního vlastivědného muzea (OVM) a také významná podpora příslušnými odbory Sm KNV a ústředních orgánů.  Velkou měrou pro záchranu historicky cenné památky a vybudování koncertní síně Krnova přispěla historická studie kaple sv. Ducha., provedená profesorem gymnázia v Krnově soudruhem dr. Martinem Košútkem a dr. Libuší Dědkovou (Zpravodaj města Krnova – listopad '88).

Poděkování za účast na výstavbě koncertní síně patří krnovským závodům a zejména těm občanům, kteří bezplatnou brigádnickou prací odvedli velký kus poctivé práce.

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KONCERTNÍ SÍNĚ V KRNOVĚ

Tato pro město významná historická událost se stala dne 4. listopadu 1988 za účasti představitelů Sm kraje, okresu Bruntál, města Krnova a všech těch, kteří se na záchraně kulturní památky první kategorie významně podíleli.

Místopředsedkyně Sm KNV soudružka Fojtíková a místopředseda ONV v Bruntále Ing. Oldřich Tichý přestřihli symbolickou pásku a otevřeli krnovskou koncertní síň. Začala se psát nová tradice ve městě Krnově.

Po slavnostním otevření koncertní síně, úvodním slovu k tradicím české hudby zasloužilého umělce Václava Riedelbaucha a uvedení nástrojů – varhany Rieger-Kloss opus 3600 a koncertní křídlo Petrof I Mondiall – profesorem Antonínem Schindlerem se na zahajovacím koncertu představila národní umělkyně Jana Jonášová, zasloužilá umělkyně Valentina Kameníková a zasloužilý umělec Václav Rabas. Koncertní program, sestavený z děl světových a českých mistrů byl od 17. hodiny vysílán televizí v přímém přenosu, který výborně připravila Československá televize Ostrava a byl vysílán na I. programu do všech končin naší vlasti. Repríza slavnostního zahájení provozu koncertní síně v Krnově se uskutečnila téhož dne ve 20:00 hodin.

V sobotu 5. listopadu v 16:00 a 19:30 hodin bylo opakováno slavnostní zahájení včetně úvodního slova k tradicím české hudby zasloužilého umělce Václava Riedelbaucha a uvedením nástrojů varhan a koncertního křídla profesorem Antonínem Schindlerem. Na těchto koncertech se představila zasloužilá umělkyně Dagmar Baloghová – klavír, Jaroslava Horská, sólistka opery ND Bratislava – zpěv, Gabriela Riedelbauchová – varhany, Vladimír Rejlek, sólista orchestru ND Praha – trubka, Ing. Bohumil Plánský – klavír a varhanní doprovod. Koncertní program byl sestaven z děl světových a českých mistrů.

Poslední den zahájení krnovských hudebních slavností byl věnován umělců, Severomoravského kraje. Na koncertu, který se konal v neděli 6. listopadu v 16:00 hodin po úvodním slově a uvedení hudebních nástrojů – varhan a klavíru profesorem Antonínem Schindlerem – se posluchačům představil Rudolf Bernatík na klavír, Ing. Bohumil Plánský a Antonín Schindler na varhany a Pavel Plánský na klarinet.

Zájem krnovské veřejnosti o Krnovské hudební slavnosti byl veliký. Početná řada občanů Krnova a okolí pro omezený počet míst v koncertní síni vstupenky nedostala. Měli však možnost zúčastnit se dalších koncertů, provedených v nové koncertní síni města Krnova.

 

 

 
 

Powered by iCagenda