po út st čt so ne

 

1. Josef Fedor - MANATA, Úvalno 284, 793 91 Úvalno, IČ: 16639286 s nabídkovou cenou Kč 98.950,00 bez DPH

z hodnocení byla vyloučena nabídka uchazeče Lhotský Jaroslav, SPC H/43, 794 01 Krnov, IČ: 18999069 pro nesplnění kvalifikačních požadavků pro realizaci díla.

 

Zadavatel:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov, IČ: 00601179, DIČ: CZ00601179

zastoupeno: Ing. Pavlínou Říhovou

 

Stručný popis:

Předmětem zakázky je výmalba prostor Koncertní síně sv. Ducha v Krnově.

Výmalba zdiva (včetně stropů), opravy drobných poškození. Součástí prací je i příprava prostor, zakrytí předmětů, následný úklid a případný odvoz a likvidace sutě.

Výmalba bude probíhat v prostorách II. a III. NP.

Schválený technický postup: penetrace místností vápenným mlékem a následná výmalba vápenným nátěrem.

Ve III. NP je nutné provést zakrytí fresek (nástěnných maleb) tak, aby nedošlo k jejich poškození. V případě vzniku škody ji musí zhotovitel uhradit v plné výši.

Lhůta pro podání nabídek - 25. 6. 2015 do 12.00 hod.

Plný text výzvy ve formátu PDF naleznete zde

Další soubory ke stažení:

Příloha 1 - Čestné prohlášení - kvalifikačních předpoklady

Příloha 2 - Krycí list nabídky

Příloha 3 - Čestné prohlášení - neúčast při přípravě

Příloha 4 - nákresy prostor Koncertní síně