po út st čt so ne

23. 7. 2016

Výzva k podání nabídek - výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

1. ALKAL BATERIE spol. s r.o., Železniční 2662/15, 326 00 Plzeň, IČ: 63504146, cena: 119 900 Kč (bez DPH)

_____________________________________________________________________________________

 

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na dodávku a instalaci 2 ks baterií pro nouzové osvětlení Městského divadla Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov, IČ: 00601179, DIČ: CZ00601179

zastoupeno: Ing. Petrou Manczalovou

Stručný popis:

Předmětem zakázky je dodávka a instalace 2 ks baterií pro zajištění provozu nouzového osvětlení v Městském divadle Krnov dle specifikace uvedené níže.

Popis požadovaných prací:

Demontáž a ekologická likvidace původního zařízení (zadavateli bude vydáno potvrzení o zpětném odběru stávajících baterií), doprava nového zařízení včetně personálu a montáž. Baterie budou dodány v naplněném a nabitém stavu. Součástí dodávky je zajištění revize systému včetně zaškolení příslušného personálu (údržba, obsluha).

Baterie: nahrazení 2 ks stávajících baterií 19 KPM 120 P novými akumulátory se shodnými parametry (24 V, 120 Ah) včetně nutných příslušenství (spojky, příp. stojany na baterie), jejich zapojení do stávajícího okruhu nouzového osvětlení, odzkoušení.

Akumulátory musí splňovat požadavky ČSN EN 60623 ed.2 a po zapojení musí nouzové osvětlení odpovídat požadavkům ČSN 33 2420 ed.2.

Cena díla celkem 100.000,- Kč (cena je uváděna bez DPH)

Doba a místo realizace realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 15. – 19. 8. 2016. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele: Městské divadlo Krnov, Mikulášská 21, 794 01 Krnov.

Lhůta pro podání nabídek je 18. července 2016, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Dokumenty ke stažení:

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení baterie (DOC)

příloha č. 2 - Krycí list nabídky baterie (DOC)

příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

3. 6. 2016

Výzva k podání nabídek - výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

1. Josef Fedor - MANATA, Úvalno 284, 793 91 Úvalno, IČ: 16639286, cena: 89 775 Kč

2. Jiří Špok, Hl. náměstí 110/26, 794 01 Krnov, IČ: 65887344, cena: 93 100 Kč

_____________________________________________________________________________________

 

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na výmalbu výstavních prostor v 2. NP objektu Flemmichovy vily, Hlubčická 152/20, Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov, IČ: 00601179, DIČ: CZ00601179

zastoupeno: Ing. Petrou Manczalovou

Stručný popis:

Předmětem zakázky je výmalba výstavních prostor v 2. NP objektu Flemmichovy vily, Hlubčická 152/20, Krnov dle specifikace uvedené níže a předložených nákresů jednotlivých místností.

Popis požadovaných prací:

Odstranění uvolněných částí starých nátěrů, případné opravy zdiva (sádrování), výmalba zdiva (včetně stropů), součástí prací je i zakrytí předmětů, podlah a elektroinstalace v uvedených prostorách, úklid po provedení díla a případný odvoz suti. Výmalba bude provedena běžným materiálem pro nátěr zdiva.

Cena díla celkem 100.000,- Kč (cena je uváděna bez DPH)

Doba a místo realizace realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 17. – 24. 8. 2016. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele: Flemmichova vila, Hlubčická 152/20, Krnov

 

Lhůta pro podání nabídek je 24. června 2016, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Dokumenty ke stažení:

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení výmalba (DOC)

příloha č. 2 - Krycí list nabídky výmalba (DOC)

příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

příloha č. 4 - nákresy a výměry (PDF)