po út st čt so ne

3. 6. 2016

Výzva k podání nabídek - výsledky

Ředitelka MIKS Krnov, na základě doporučení hodnotící komise, vyhlašuje výsledné pořadí doručených nabídek.

1. Josef Fedor - MANATA, Úvalno 284, 793 91 Úvalno, IČ: 16639286, cena: 89 775 Kč

2. Jiří Špok, Hl. náměstí 110/26, 794 01 Krnov, IČ: 65887344, cena: 93 100 Kč

_____________________________________________________________________________________

 

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek na výmalbu výstavních prostor v 2. NP objektu Flemmichovy vily, Hlubčická 152/20, Krnov (dále jen „dílo“).

Identifikační údaje zadavatele:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov, IČ: 00601179, DIČ: CZ00601179

zastoupeno: Ing. Petrou Manczalovou

Stručný popis:

Předmětem zakázky je výmalba výstavních prostor v 2. NP objektu Flemmichovy vily, Hlubčická 152/20, Krnov dle specifikace uvedené níže a předložených nákresů jednotlivých místností.

Popis požadovaných prací:

Odstranění uvolněných částí starých nátěrů, případné opravy zdiva (sádrování), výmalba zdiva (včetně stropů), součástí prací je i zakrytí předmětů, podlah a elektroinstalace v uvedených prostorách, úklid po provedení díla a případný odvoz suti. Výmalba bude provedena běžným materiálem pro nátěr zdiva.

Cena díla celkem 100.000,- Kč (cena je uváděna bez DPH)

Doba a místo realizace realizace zakázky:

Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 17. – 24. 8. 2016. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele: Flemmichova vila, Hlubčická 152/20, Krnov

 

Lhůta pro podání nabídek je 24. června 2016, do 12:00 hodin

viz plný text výzvy

Dokumenty ke stažení:

Plný text výzvy (ve formátu PDF)

příloha č 1 - Čestné prohlášení výmalba (DOC)

příloha č. 2 - Krycí list nabídky výmalba (DOC)

příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti (DOC)

příloha č. 4 - nákresy a výměry (PDF)