po út st čt so ne
20
27

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na všech kulturních akcích pořadaných MIKS Krnov v prostorách Městského muzea Krnov, Koncertní síně sv. Ducha a v kině Mír 70 platí následující pravidla:

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin (platí pouze pro osoby mladší 18 let, nebo osoby, které se nemohou podrobit očkování proti covid-19 pro kontraindikaci),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

Děti do 12 let nemusí prokazovat výše uvedené.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Respirátor lze sundat pouze na dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů (platí pro vestibul i sál).

Zdroj:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 25. 11. 2021 (omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb)