Poskytovatel podpory: Moravskoslezský kraj

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2016

Výše finanční podpory: 34 500 Kč

Od 1. 12. - 21. 12.2016 - v době adventu bylo v rámci projektu "Adventní zastavení v Krnově" zrealizováno 5 adventních koncertů určených pro širokou veřejnost. Cílem projektu je: rozšířit kulturní život v adventním čase nejen pro občany Krnova, ale také pro obyvatele přilehlých obcí, podpořit integraci handicapovaných osob z regionu do kulturního dění v Krnově a okolí a podpořit amatérské umělce působících v různých souborech, sborech a skupin jak pod křídly základních škol, tak z různých zájmových útvarů našeho regionu.

V rámci projektu podpořeného Moravskoslezským krajem proběhly tyto kulturní akce:

1. 12. 2016 - Vánoce, vánoce skoroli budětě

- vystoupení folklorního souboru ze SVČ Opava - účinkující - děti z folklorního souboru si přichystali vystoupení pro žáky základních škol v Krnově a seniory z našeho regionu s tématem: vánoční zvyky, tradice a koledy. Během 1,5 hodiny dlouhého programu se posluchači dozvěděli o předvánočních zvycích, sv. Mikuláši, vánočním čase nebo například toho, jak to bylo na tři krále. Mluvené slovo koncertu bylo doplněno hudebním doprovodem - koledy zazpívaly děti opavského souboru. Účast na kulturní akci byl vysoký - včetně účinkujících se akce zúčastnilo 187 osob.

7. 12. 2016 - Mikulášský koncert ZUŠ Krnov

- vystoupení žáků a učitelů ze ZUŠ Krnov - vánoční hudební koncert pod vedením Mgr. Kamila Trávníčka proběhl od 18:00 hod. v koncertní síni sv. Ducha v Krnově. Díky kvalitnímu hudebnímu zážitku byl i tento koncert naplněn a účast se vyšplhala včetně účinkujících na 180 osob.

18. 12. 2016 - Kouzlo vánoc

- pro velký zájem veřejnosti o folklorní vystoupení byl do adventních koncertů zařazen také program folklorního souboru Cvilíňa, který byl origiálně doplněn dívčím pěveckým sborem SPgŠ a SZŠ Krnov Ars Voce. Koncerty proběhly dva: ve 14:00 hod a v 16:00 hod. Na koncertních vystoupeních pod názvem Kouzlo vánoc jde vidět, že o folklor a lidová muzika v našem regionu chybí. To také potvrzuje hojná účast: 374 osob z řad vystupujících a návštěvníků.

21. 12. 2016 - vánoční koncert skupiny SAH a ZŠ Slezská diakonie

- výjimečným byl koncert, který zakončoval 5 adventních zastavení v Krnově. Díky možnosti realizace adventních koncertů za podpory Moravskoslezského kraje bylo možné oslovit různé cílové skupiny např. zapojit handicapované děti a dospělé jak mezi vystupující, tak zajistit možnost zapojit se do kulturního dění v regionu jako posluchač. Soubor SAH - soubor alternativní hudby si s žáky ze Slezské diakonie připravili pro duševně i tělesně postižené posluchače nádherné vánoční hudební vystoupení. Prvního bloku se ujali děti ze ZŠ Slezská diakonie a se svými koledami sklidili velký úspěch, následoval soubor SAH, o kterém určitě ještě uslyšíme.

Projekt "Adventní zastavení v Krnově" vznikl v rámci dotačního programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016 z Moravskoslezského kraje a pevně věříme, že byla odstartována tradice adventních koncertů v Krnově.

 

 

 

 

 

Poskytovatel podpory: Moravskoslezský kraj

Termín realizace: 1. 1. – 15. 12. 2016

Výše finanční podpory: 108 000 Kč

V rámci projektu bylo zrealizováno 89 ekoprogramů, kterých se zúčastnilo 1 592 žáků mateřských a základních škol + 119 členů pedagogického doprovodu (celkem cca 2 750 osobohodin). Programy probíhaly jak v terénu, tak i v prostorách škol, případně v učebně SEV a v prostorách Městské knihovny. Pro pedagogy byla rovněž dovybavena příruční knihovna SEV, která slouží i pro vedocí dětských oddílů a jiné zájemce + pro přípravu programů. Aktivity dalších subjektů i problematika TUR a ŽP byly prezentovány na akcích pro veřejnost, které naše ogranizace (spolu)pořádala - Putování ke studánce 19. 3. (cca 200 os.), Tradiční jarmark ke Dni Země 23. 4. (odhad 2 500 os.). Speciálně pro žáky ZŠ byla v sobotu 4. 6. připravena tradiční soutěž Betula pendula (94 žáků a 15 členů doprovodu). Pro pracovníky OŽP úřadů byl ve spolupráci s městem Krnov uspořádán vzdělávací seminář o chorobách dřevin (28. 4. s účastí 38 úředníků z celého MSK). Přírodní krásy Vietnamu a JV Asie přiblížila veřejnosti mladá cestovatelka M. Bugrisová (22. 11. cca 70 osob).
Z plánovaných 2 terénních EVVO pobytů byl realizován jeden v termínu 12.-14. 10. pro 43 žáků 1. tř. ZŠ Dvořákův okr. Druhý běh byl nahrazen (z důvodů kolize termínů s akcemi školy) účastí na 5 navazujících programech zaměřených na přírodní prostředí Krnova (žáci 2. tříd téže školy, celkem cca 600 žákohodin).
Také v roce 2016 byl zajištěn provoz ekoporadny při SEV Krnov. Zodpovězeno bylo 37 telefonních dotazů.
Ke konci projektu došlo i k rekonstrukci návštěvnického vybavení NS PP Staré hliniště v Krnově. Nové tabule budou využívány nejen k ekovýchovným aktivitám, ale zvýší také rekreační potenciál tohoto MCHÚ.

Plánované velikosti cílové skupiny bylo dosaženo, byla realizována i podstatná část plánovaných aktivit. Spolupráce s ostatními subjekty (nejen EVVO) ve městě a okolí pokračuje a SEV Krnov jako jedno ze středisek žadatele se účastní na aktivitách Zdravého města Krnov i akcích partnerů v okolí, kterým zároveň nabízí možnost prezentace na pořádaných akcích. Zacílení je do celého mikroregionu, např. ZŠ Holčovice, Horní Benešov, Zátor, o.s. Čmeláci Zátor, pracovníci veřejné správy okolních obcí atp.