Poskytovatel podpory: Moravskoslezský kraj

Termín realizace: 1. 4. – 31. 10. 2021

Výše finanční podpory: 34 500 Kč

Projekt je zaměřen na téma architektury v České republice. Již devět let se snaží o osvětu a mezioborový dialog nejen českých, ale také mezinárodních odborníků, umělců, politiků a široké veřejnosti.

V Krnově bylo během konání Landscape festivalu zrealizováno na 7 výstav, 40 uměleckých instalací a další doprovodný program:

  • Lipová ratolest prezentace prací FA VUT Brno
  • po stopách průvodce architekturou
  • debata městských architektů
  • Zažít Krnov jinak

V rámci projektu bylo podpořeno slavnostní zahájení celého festivalu během kterého probíhaly komentované prohlídky ve městě, vernisáže, debaty, vystoupení Anny Beaty Háblové, české architektky, urbanistky a básnířky nebo hudební vystoupení kapel Květy a Circus Problem.

 

 

 

 

 

Poskytovatel podpory: Moravskoslezský kraj

Termín realizace: 1. 9. – 30. 11. 2022

Výše finanční podpory: 150 000 Kč

Účelem projektu je organizace a zajištění oslav výročí 150. let železnice v Krnově. Jedná se o akci s dopadem pro celý Moravskoslezský kraj a nadšence z celé České republiky.

1.10.2022 se v Krnově uskuteční významná akce přesahující hranice města Krnova. Jedná se o oslavy 150 let provozu železniční dráhy v Krnově. Ve spolupráci s Českými drahami a Správou železnic je vytvořen koncept akce, který má za cíl přilákat do pohraničí a Moravskoslezského kraje významné množství návštěvníků. V souvislosti s touto specifickou akcí, zaměřenou na zmapovaní historie železnice nejen v Krnově, dojde k významnému kroku, a to navrácení parní lokomotivy, která bude umístěna v prostorách před Hlavním nádražím v Krnově. Na této akci se při realizaci podílí Město Krnov a Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Součástí oslav 150. let výročí železnice bude:

  • Návrat historické lokomotivy
  • Mimořádné jízdy historických parních vlaků (mezi Krnovem, Opavou, Bruntálem, Jindřichovem ve Slezsku)
  • Kulturní doprovodný program (Dechový orchestr mladých - pochodový koncert, kapela Generace 78, Lucie revival, Patrik Stoupa a dalších...)
  • Doprovodný program - soutěže pro děti, historický parní vlak, historický motorový vlak, historický autobus nebo kočár tažený koňmi
  • Výstava historických aut, motocyklů a kol
  • Výstava historických milníků v panelech - jedná se o dlouhodobou výstavu, která bude umístěna v prostranství u Hlavního nádraží. Celkem bude vystaveno 6 panelů obsahujících informace o vývoji železnice v Krnově a o její budoucnosti.