Název projektu:           Hravé příhraničí / Zabawne pogranicze

Číslo projektu:             CZ.3.22/3.2.00/13.03915

Operační program:       přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013

Termín realizace:          2. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Výše finanční podpory:     119 998,36 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

 

Projekt byl realizován na základě spolupráce mezi kulturními středisky z Krnova a Prudniku, která byla navázána v roce 2008. Jeho hlavním cílem bylo prohloubení této spolupráce, rozvoj společenského života, kultury a volnočasových aktivit prostřednictvím výstav, koncertů, poznávacích výletů a osvětových programů.

Klíčové  aktivity projektu:

1) Kurzy arteterapie s ekologickou tématikou:
   Vybavení dílny a realizace následujících aktivit: kurzy arteterapie s ekologickou tématikou (enkaustika, malování hedvábí, výroba svíček, malování foukacími fixy a oblázků, decoupage, malování na sklo, výroba magnetů na ledničku, keramika)
   Celodenní seminář pro české a polské děti, na téma: odpady, včely a zpracování přírodních materiálů. Kombinace přednášek s rukodělnou činností.
2) Hudební mozaika pohraničí:
a) Pořízení vybavení pro zajištění realizace koncertů
b) Č/P koncerty na zahradě Flemmichovy vily – jazz, dechová hudba, country
c) dvoudenní Festival krnovsko-prudnické kultury na náměstí v Krnově - prezentace č/p hudební scény.

V rámci udržitelnosti nadále probíhají arteterapické kurzy, při kterých je využíváno vybavení obou partnerů a jsou i nadále pořádány kulturní a společenské akce na obou stranách hranice.                                       

Zájemci o kurzy ve školním roce 2016/2017 se mohou hlásit u paní Evy Čechové,

tel : 775 593 353.

Těšíme se na Vás!

 

 Publikováno dne 19. srpna 2016

 

 

 

 

 

 

Projekt ŠIKOVNÉ RUCE

 

 Název projektu:           ŠIKOVNÉ RUCE / ZRECNE RECE


Číslo projektu:             CZ.11.4.1200/0.0/0.0/16_009/000020/

Operační program:       Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-2020 Česká republika - Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Termín realizace:          1. 9. 2016 – 30. 9. 2017

Výše finanční podpory:     35 960,35 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

 

 

Projekt byl realizován na základě spolupráce mezi kulturními středisky z Krnova a Prudniku, která byla navázána v roce 2008. Jeho hlavním cílem bylo prohloubení této spolupráce, rozvoj společenského života, kultury a volnočasových aktivit prostřednictvím arteterapeutických kurzů určených široké veřejnosti z česko-polského pohraničí.

Klíčové aktivity projektu:  keramika, enkaustika, malování na hedvábí, FIMO, leptání skla, linoryt, výroba šperků, vernisáž

 

 

 

Projekt Šikovné ruce je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014 - 2020 Česká republika-Polsko - Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Termín realizace je 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017.

Důležité odkazy:

www.europraded.cz

www.cz-pl.eu

"Evropský fond pro regionální rozvoj"

 

 

 

 

 

 

Uložit

Termín výstavy: 2. 2. – 31. 3. 2018, POK Prudnik

Srdečně zveme na zahájení další z výstav z cyklu Umění nás spojuje. 

Krzystof Goluch
Polský fotograf, nositel významného papežského ocenění Pro Ecclesia et Pontifice za podporu lidí s handicapem, kterým se věnuje ve své tvorbě. Pochází ze Slezské Rudy, bydlí a pracuje v Knurowie. je absolventem Fakulty pedagogiky a psychologie Slezské univerzity v Katovicích, Humanisticko-technické akademie v Bielsko-Bělé a Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, kde působí v současné době jako doktorand. Je laureátem ceny Knurowa z roku 2009 a dvojnásobným stipendistou maršálky Slezského vojvodství v oblasti kultury v letech 2008 a 2014.

David Macháč
Český fotograf, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Ve své tvorbě se zaměřuje na dokumentaci svérázné subkultury městských zahrádek, chatek, jejich obyvatel i návštěvníků. Cyklus fotografií "Zahrádkáři" byl prezentován v mnoha publikacích, vystaven anglickém Oxfordu a francouzském Nimes.

Název projektu:           Umění nás spojuje / Sztuka nas łączy

Číslo projektu:             CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000868

Operační program:       přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-2020 Česká republika-Polsko

Termín realizace:          1. 10. 2017 – 30. 9. 2018

Výše finanční podpory:     35. 819,29 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Během 12 měsíců budou v česko-polském pohraničí realizovány výstavy umělců se zaměřením na různé techniky. Projekt, ve kterém budou vystavovat společně výtvarníci z České a Polské republiky je zaměřen na propojování jak amatérských, tak profesionálních umělců z obou stran hranice. V České republice budou realizovány 4 výstavy, a to v Krnově ve Flemmichově vile na adrese Hlubčická 152/20. Tematicky budou výstavy zaměřeny na grafiku, malbu, plastiku nebo užité umění. Stejně tak proběhnou ve spolupráci prezentace umělců ve výstavních prostorách organizace POK v Prudniku. Zde bude navíc realizován v roce 2018 týdenní fotografický plenér profesionálních a amatérských umělců při kterém dojde k předávání zkušeností a k navázání nových přeshraničních vztahů. Celý fotografický plenér zakončí výstava jak na české, tak na polské straně.

Hlavním cílem projektu je nastavení dlouhodobé spolupráce mezi institucemi MIKS Krnov a POK Prudnik, a to formou společné realizace jak při výběru umělců, tak i například technickou vzájemnou pomocí (instalace výstav, převozy apod.). Dalším cílem projektu je propojení veřejnosti z česko-polského pohraničí a to formou kulturního zážitku - návštěvy výstav. Pro snadnější naplnění tohoto cíle je zajištěna na některé z výstav autobusová doprava jak z České republiky do Polska, tak naopak z Polska do České republiky.

 

 

Termín výstavy: 24. 2. – 1. 4. 2018, Městské muzeum Krnov, Flemmichova vila

 Vernisáž 23. února v 17:00 hodin

Srdečně zveme na výstavu z cyklu Umění nás spojuje. 

Malgorzata Stanielewicz

Polská grafička, absolventka Vyšší školy výtvarných umění ve Wroclavi. Věnuje se grafice, tvorbě divadelních kostýmů, scénografii. Malgorzata Stanielewicz vystavovala mimo jiné v  Muzeu mědi v Lubině, ve Vatikánském muzeu, Evropském parlamentu v Bruselu. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Austrálii, Albánii, Číně, Německu, Portugalsku a Švýcarsku.


Josef Odráška

Malíř a grafik Josef Odráška je svou tvorbou pevně zakotven na severní Moravě, ale jeho dílo je významné v kontextu celé české republiky. Od roku 1965 pracuje v oboru propagační grafiky a vytvořil zde  řadu zdařilých grafický značek, prezentací a plakátů. Své hluboké a niterní prožitky ukládá nejen do drobných grafických prací, ale také do rozměrných obrazů vytvářených kombinovanými technikami. V současné době působí také jako pedagog SUŠ v Ostravě. Jeho díla nalezneme ve sbírkách mnoha českých i světových muzeí.