Název projektu:           Hravé příhraničí / Zabawne pogranicze

Číslo projektu:             CZ.3.22/3.2.00/13.03915

Operační program:       přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013

Termín realizace:          2. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Výše finanční podpory:     119 998,36 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

 

Projekt byl realizován na základě spolupráce mezi kulturními středisky z Krnova a Prudniku, která byla navázána v roce 2008. Jeho hlavním cílem bylo prohloubení této spolupráce, rozvoj společenského života, kultury a volnočasových aktivit prostřednictvím výstav, koncertů, poznávacích výletů a osvětových programů.

Klíčové  aktivity projektu:

1) Kurzy arteterapie s ekologickou tématikou:
   Vybavení dílny a realizace následujících aktivit: kurzy arteterapie s ekologickou tématikou (enkaustika, malování hedvábí, výroba svíček, malování foukacími fixy a oblázků, decoupage, malování na sklo, výroba magnetů na ledničku, keramika)
   Celodenní seminář pro české a polské děti, na téma: odpady, včely a zpracování přírodních materiálů. Kombinace přednášek s rukodělnou činností.
2) Hudební mozaika pohraničí:
a) Pořízení vybavení pro zajištění realizace koncertů
b) Č/P koncerty na zahradě Flemmichovy vily – jazz, dechová hudba, country
c) dvoudenní Festival krnovsko-prudnické kultury na náměstí v Krnově - prezentace č/p hudební scény.

V rámci udržitelnosti nadále probíhají arteterapické kurzy, při kterých je využíváno vybavení obou partnerů a jsou i nadále pořádány kulturní a společenské akce na obou stranách hranice.                                       

 

 

Zájemci o kurzy ve školním roce 2016/2017 se mohou hlásit u paní Evy Čechové,

tel : 775 593 353.

Těšíme se na Vás!

 

 Publikováno dne 19. srpna 2016

 

 

 

 

 

 

Projekt ŠIKOVNÉ RUCE

 

 Název projektu:           ŠIKOVNÉ RUCE / ZRECNE RECE


Číslo projektu:             CZ.11.4.1200/0.0/0.0/16_009/000020/

Operační program:       Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-2020 Česká republika - Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Termín realizace:          1. 9. 2016 – 30. 9. 2017

Výše finanční podpory:     35 960,35 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

 

 

Projekt byl realizován na základě spolupráce mezi kulturními středisky z Krnova a Prudniku, která byla navázána v roce 2008. Jeho hlavním cílem bylo prohloubení této spolupráce, rozvoj společenského života, kultury a volnočasových aktivit prostřednictvím arteterapeutických kurzů určených široké veřejnosti z česko-polského pohraničí.

Klíčové aktivity projektu:  keramika, enkaustika, malování na hedvábí, FIMO, leptání skla, linoryt, výroba šperků, vernisáž

 

 

 

Projekt Šikovné ruce je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014 - 2020 Česká republika-Polsko - Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Termín realizace je 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017.

Důležité odkazy:

www.europraded.cz

www.cz-pl.eu

"Evropský fond pro regionální rozvoj"

 

 

 

 

 

 

Uložit

 

 

Reg. č. CZ 11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001765, Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, v rámci fondu Euroregionu Praděd

 

Termín realizace projektu:        1. 2. 2019 – 31. 1. 2020
Výše finanční podpory:            32.109,61 EUR

Vedoucí partner:      Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:      Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Projektoví pracovníci kulturních středisek v Krnově a Prudniku připravili pro obyvatele příhraničí atraktivní projekt zaměřený na aktivní trávení volného času. Různorodé aktivity zahrnující výlety či sportovní turnaje cílí na širokou veřejnost a přináší možnost seznámit se s netradičními sporty či objevovat turistické atraktivity oblasti.

 

Plánované aktivity:

Otevřený turnaj v Petanque - v Krnově i v Prudniku, otevřený turnaj v Discgolfu - v Krnově i Prudniku, výšlap na Praděd, výlet na kajacích, výlet na raftech, výlet do Zloteho Stoku

 

Po kliknutí na obrázek můžete mezi fotkami procházet pomocí šipek po stranách

 

 

Název projektu:           Umění nás spojuje / Sztuka nas łączy

Číslo projektu:             CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000868

Operační program:       přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-2020 Česká republika-Polsko

Termín realizace:          1. 10. 2017 – 30. 9. 2018

Výše finanční podpory:     35. 819,29 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Během 12 měsíců budou v česko-polském pohraničí realizovány výstavy umělců se zaměřením na různé techniky. Projekt, ve kterém budou vystavovat společně výtvarníci z České a Polské republiky je zaměřen na propojování jak amatérských, tak profesionálních umělců z obou stran hranice. V České republice budou realizovány 4 výstavy, a to v Krnově ve Flemmichově vile na adrese Hlubčická 152/20. Tematicky budou výstavy zaměřeny na grafiku, malbu, plastiku nebo užité umění. Stejně tak proběhnou ve spolupráci prezentace umělců ve výstavních prostorách organizace POK v Prudniku. Zde bude navíc realizován v roce 2018 týdenní fotografický plenér profesionálních a amatérských umělců při kterém dojde k předávání zkušeností a k navázání nových přeshraničních vztahů. Celý fotografický plenér zakončí výstava jak na české, tak na polské straně.

Hlavním cílem projektu je nastavení dlouhodobé spolupráce mezi institucemi MIKS Krnov a POK Prudnik, a to formou společné realizace jak při výběru umělců, tak i například technickou vzájemnou pomocí (instalace výstav, převozy apod.). Dalším cílem projektu je propojení veřejnosti z česko-polského pohraničí a to formou kulturního zážitku - návštěvy výstav. Pro snadnější naplnění tohoto cíle je zajištěna na některé z výstav autobusová doprava jak z České republiky do Polska, tak naopak z Polska do České republiky.

Několik fotografií z realizace projektu: další fotografie se zobrazí po kliknutí na snímek


 

 

 

 

 Reg. č. CZ 11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001083. 1. 2. 2018-31. 1. 2020, Interreg V-A Česká republika-Polsko

Projektoví pracovníci kulturních středisek v Krnově a Prudniku zahájili v únoru další společný dvouletý projekt, který je zaměřen nejen na možnosti trávení volného času, ale také na prohloubení česko-polské spolupráce. I když jsou tato dvě města od sebe vzdálena pouze několik desítek kilometrů, nemají jejich obyvatelé dostatečný přehled o aktivitách pořádaných na opačných stranách hranice. Jen málo krnovských obyvatel ví o takových akcích, jako je například červnový „Den romské kultury“ nebo úžasný „Prudnický jazzový festival“. I o nápravu tohoto stavu se právě započatý projekt pokusí. „Během dvou let budou mít naši spoluobčané možnost účastnit se různých hudebních koncertů, a to nejen v zahradě Flemmichovy vily, v organizaci POK, ale také na náměstí, v kostelích nebo v kavárnách.  Délka trvání projektu nám také umožní prostřídat různé hudební žánry, přichystat například dětem zajímavé zábavně-vzdělávací akce nebo uspořádat výstavu s hudební tematikou ve Flemmichově vile… Je toho naplánováno opravdu hodně a již teď víme, že léto se ponese ve znamení česko-polských kulturních a hudebních akcí.“, řekla manažerka projektu Eva Čechová z MIKS Krnov. 

První akcí projektovou akcí bude červnové „Nebe nad Krnovem“ (14. 6.), kde bude nejen dětem, ale také dospělým přiblížen svět nad našimi hlavami. Další plánovanou akcí bude v Prudniku již zmíněný „Den romské kultury“ (15. 6.), na který bude z Krnova vypraven autobus.

Celý projekt je spolufinancován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, partnery projektu jsou organizace MIKS Krnov a POK z Prudniku.