Termín výstavy: 2. 2. – 31. 3. 2018, POK Prudnik

Srdečně zveme na zahájení další z výstav z cyklu Umění nás spojuje. 

Krzystof Goluch
Polský fotograf, nositel významného papežského ocenění Pro Ecclesia et Pontifice za podporu lidí s handicapem, kterým se věnuje ve své tvorbě. Pochází ze Slezské Rudy, bydlí a pracuje v Knurowie. je absolventem Fakulty pedagogiky a psychologie Slezské univerzity v Katovicích, Humanisticko-technické akademie v Bielsko-Bělé a Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, kde působí v současné době jako doktorand. Je laureátem ceny Knurowa z roku 2009 a dvojnásobným stipendistou maršálky Slezského vojvodství v oblasti kultury v letech 2008 a 2014.

David Macháč
Český fotograf, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Ve své tvorbě se zaměřuje na dokumentaci svérázné subkultury městských zahrádek, chatek, jejich obyvatel i návštěvníků. Cyklus fotografií "Zahrádkáři" byl prezentován v mnoha publikacích, vystaven anglickém Oxfordu a francouzském Nimes.