po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
25

Dělnický dům - depozitáře, badatelna

 

Flemmichova vila - výstavní prostory

 

Vilu a její okolí si můžete virtuálně prohlédnout - ZDE

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÝSTAVNÍCH PROSTOR MIKS – MĚSTSKÉHO MUZEA V KRNOVĚ: FLEMMICHOVA VILA
Flemmichova vila, Hlubčická 20, 794 01 Krnov

Tento návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky expozic a výstav, účastníky kulturních a kulturně-výchovných akcí, úřední a služební návštěvy, externí pracovníky provádějící krátkodobé práce a údržbu a další cizí osoby, které vstupují do vnitřních i vnějších prostor objektu Flemmichova vila.

I. Návštěvní doba
Prohlídka výstavních prostor je možná pouze v době konání výstav ve stanovené otevírací době:
úterý–neděle od 8 do 18 hodin

II. Vstupné
Základní: 30 Kč – dospělé osoby
Snížené: 15 Kč – školní mládež, středoškolští studenti
Držitelé průkazu ZTP: 50% vstupné tj. 15 Kč

Slevy na vstupné po předložení následujících průkazů:
Pedagogický doprovod školních tříd: VSTUP ZDARMA
Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: VSTUP ZDARMA
Děti do 3 let: VSTUP ZDARMA
Uvedené vstupné a slevy ze vstupného neplatí na vybrané akce.

III. Řád prohlídky
1.    Návštěvníci expozic a výstav jsou povinni zakoupit si při vstupu do Flemmichovy vily vstupenku v příslušné hodnotě nebo se prokázat dokladem umožňujícím vstup zdarma.
2.    Během prohlídky jsou návštěvníci povinni používat nazouvací obuv, případně návleky.
3.    Prohlídka výstavních prostor se koná s průvodcem, individuálně nebo ve skupinách o maximálním počtu 30 osob.
4.    Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Skupině se neumožňuje individuální pohyb po jednotlivých expozicích či výstavách, skupina se pohybuje společně.
5.    Děti mladší 10 let mají povolen vstup do výstavních prostor pouze v doprovodu dospělé osoby.
6.    Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pokladního či průvodce. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků nebo ochrany výstavních prostor a exponátů může být návštěvník vykázán z objektu bez nároku na vrácení vstupného.
7.    Je přísně zakázáno:
–    dotýkat se vystavených exponátů a výstavního mobiliáře (vitríny aj.), pokud tak nedovoluje označení
–    fotografovat a filmovat v interiéru výstavních prostor bez předem vydaného souhlasu
–    kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém interiéru objektu
–    poškozovat jakýmkoliv způsobem výstavní prostory a jejich vnitřní vybavení
–    vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných
–    telefonovat a rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky
–    konzumovat jídlo a nápoje uvnitř výstavních prostor mimo prostor k tomu určených
–    vstupovat do výstavních prostor se psy a jinými zvířaty, výjimku tvoří slepečtí vodicí psi
8.    Návštěvník je během prohlídky povinen chovat se tak, aby neohrozil svoje zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků a pracovníků Flemmichovy vily.
9.    Návštěvníci nesmí vstupovat do výstavních prostor s rozměrnými zavazadly a deštníky, odloží si je na místo určené pokladním či průvodcem.
10.Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do výstavních prostor povolen.
11.Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky výstavních prostor se řídí obecně právními předpisy.

IV. Závěrečná ustanovení
1.    Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli výstavních prostor podle obecně platných právních předpisů.
2.    Výjimky z tohoto Návštěvního řádu jsou možné pouze po domluvě s vedoucí MIKS – Městského muzea v Krnově nebo jí pověřeným pracovníkem.
3.    Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci sdělit písemně přímo na místě do návštěvní knihy, která je k dispozici ve vstupní chodbě výstavních prostor. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:

Vedoucí MIKS – Městského muzea v Krnově:
PhDr. Ľubica Mezerová
MIKS – Městské muzeum, nám. Míru 14, 794 01 Krnov
tel.: +420 776 593 989
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.muzeumkrnov.cz

Provozovatele:
Městské informační a kulturní středisko Krnov, Nám. Míru 14, 794 01 Krnov
tel.: + 420 554 614 706
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.mikskrnov.czZřizovatele:
Město Krnov, Hlavní nám. 1, PSČ 794 01