po út st čt so ne
3
10
17
24

Flemmichova vila, 28. 2. 2020 v 15.00 hod. – zakládající střetnutí

První německé muzeum v Krnově vzniklo před téměř 140 lety. Události druhé světové války a následný odsun původního obyvatelstva násilně přerušily postupný rozvoj muzejnictví ve městě a až díky obětavé práci mnoha nadšenců byly muzejní sbírky znovu zpřístupněny veřejnosti v roce 1950.

Jak říká vedoucí muzea PhDr. Ľubica Mezerová: „I v dnešní době bychom jako muzeum chtěli spolupracovat s občany Krnova i okolí. Zveme proto všechny zájemce o činnost muzea na setkání ve Flemmichově vile. Rádi se setkáme s těmi, kdo se chtějí potkávat a vzájemně obohacovat vědomostmi o regionu, případně s těmi, kteří by chtěli podpořit činnost muzea ať již nápady, nebo spoluprací při zpracování rozsáhlého sbírkového fondu. Našim cílem je postupně vytvořit komunitu podporující činnost a snahy muzea.“

Městské muzeum v Krnově je svým zaměřením muzeem regionálním. Patří mezi středně velká muzea s velkým množstvím sbírkových předmětů společenskovědního zaměření, vysoké historické, ale i uměleckohistorické hodnoty, mapující především produkci a historii města Krnova, ale také celého regionu.
Věnuje se ochraně a prezentaci sbírkového fondu a také prezentaci současného umění, významných osob a historických událostí regionu i celé republiky a ochraně i prezentaci kulturní památky Flemmichovy vily. Spolupracuje s mnoha odbornými paměťovými institucemi a dobrovolníky.