po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Autor: Hermann Wilsch, 38 × 48 cm, lepenka, sláma, malba, rám

Práce amatérského umělce zobrazuje populární lázeňský hotel „Lesní zámek“, který vybudoval na Ježníku (dnes součást Krnova) v roce 1932 krnovský podnikatel Josef Irmler (obchod kůžemi a obuvnickými potřebami, Panská 17). Luxusní hotel Lesní zámek nabízel hostům lázeňské procedury, taneční parket, vyhlášenou kuchyni a prosluněnou terasu.

Za války se z Lesního zámku stala léčebna vojáků wehrmachtu. Znárodněn byl vyhláškou ministra vnitřního obchodu ze dne 10. listopadu 1949 o znárodnění dalších velkoobchodních podniků v oboru usní a potřeb pro řemeslníky a začlenění jich a majetkových podstat podniků nabytých státem konfiskací do Řemeslnických potřeb, národního podniku. Později se změnil na plicní sanatorium Ozon pro horníky z Ostravska. Když na Ostravsku, ve Zlatých Horách, v Horním Benešově i v dalších regionech došlo k útlumu a ukončení těžby, skokově se snížilo také množství plicních chorob. Plicní sanatorium Ozon bylo opuštěno.
Areál sanatoria se stal součástí krnovské nemocnice jako léčebna, ale z důvodu restrukturalizace lůžkového fondu svoji činnost ukončilo na podzim roku 2011.
V té době areál již vlastnilo město Krnov, které nemovitost o rok dříve dostalo darem od Moravskoslezského kraje. V plánu bylo zde vybudovat domov pro seniory. Vzhledem k současným celosvětovým trendům, kdy senioři bydlí v menších pobytových komplexech a uprostřed dění ve městě, se tento záměr ukázal jako nevhodný. Budova byla nabídnuta k prodeji.

Novým majitelem Ozonu je Středisko praktického vyučování Renova. Má sloužit žákům, kteří se rozhodli pro obory restaurátor historického nábytku a umělecké zpracování dřeva. V budově vybudovali vlastníci zajímavé muzeum nábytku s důrazem na nábytek ohýbaný.

Celý areál i třípatrový hotel si zachovaly základní původní charakter a dispozici.

Obraz je vytvořený kombinovanou technikou: malovaný na lepence, větší část je vyhotovena z barvené slámy. Zajímavostí je, že vlajka na věžičce byla později vyškrábána.

Ľubica Mezerová, MMK