po út st čt so ne
6
13
14
15
16
20
27

Flemmichova vila 17. 9. – 17. 11.

Vstupné: 50/30 Kč, snížené vstupné platí pro děti, studenty a seniory 

Výstava připravená ve spolupráci se Střední uměleckou školou varhanářskou o. p. s. v Krnově, která pokračuje v dlouholeté tradici výuky výroby varhan a dalších hudebních nástrojů, především historických. Exponáty pochází ze sbírky školy, městského muzea i od soukromých sběratelů a představují jak hotová díla (hudební nástroje), tak i postup jejich výroby a historii nejvýznamnějšího výrobce varhan a kytar v Krnově – továrny Varhany (Rieger-Kloss).