po út st čt so ne
5
12
19
26

technika: olejomalba na plátně

rozměry: 113 × 85 cm

datace: kolem roku 1750, podle staršího obrazu

Tzv. požární obraz města Krnova v 18. století předjímá „trojrozměrné“ mapy, které jsou dnes tak oblíbené. Představuje město v hradbách s baštami a třemi bránami (Horní, Hlubčická a Opavská) a celé řady městských domů na středověkých parcelách, tvořících dodnes dochovanou základní uliční síť. Domy jsou zděné, mají vysoké renesanční a barokní štíty a sedlové šindelem kryté střechy. V přízemí mají podloubí a ve dvorech přístavky. Některé fasády jsou barevné. Uprostřed města se nachází velké náměstí (rynek) s kašnou. Zobrazený je i náhon protékající městem, příkop kolem hradeb s alejí i řeka Opava se svými mosty. Nejvýznamnější budovy jsou zvýrazněné mimo měřítko: kostel sv. Martina, radnice, ohrazený minoritský kostel a klášter, špitál a kostel sv. Ducha, zámek, sochy a kříž…

Zajímavá je i zástavba vně hradeb, kde jsou patrné dnešní ulice směrem na Kostelec, Ježník, Hlubčice i Úvalno. Pozadí představuje Jeseníky. V horní části na pásce je nápis Stadt Jägerndorff (Město Krnov).

Obraz je vzácným dokladem – dokumentem doby, zobrazující město před zničujícím požárem v roce 1777.