Musica Dolce Vita – Hudba královen

Musica_dolce_vita_2022_UVODNIK
Kategorie:
Koncertní síň
Datum:
2022-02-28 19:00

Vstupné: 200 Kč, ZTP, děti a studenti sleva 50 %

Doprodej vstupenek: TIC Krnov, nebo 30 minut před zahájením koncertu

V rámci KPH 2021/2022

Soubor MUSICA DOLCE VITA působí na české hudební scéně od roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti. Soubor se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové.

Program Hudba královen provází posluchače hudbou žen skladatelek od nejstarší sv. Hildegardy von Bingen, přes královny Annu Boleynovou a Marii Antoinettu, mapuje období romantismu (Clara Schumann, Alma Mahler), pokračuje do impresionismu k Pauline Viardote a nezapomeneme ani na současnou českou skladatelku Sylvii Bodorovou, či známou americkou harfistku Deboru Henson-Conant. Většina skladeb pochází z archivů Universit v New Yorku a Princetonu, takže nebyly nikdy dříve v České republice interpretovány. Program Hudba královen je součástí rozsáhlého projektu Žofie Vokálkové "Žena nejen múzou muže", který navazuje na velmi úspěšné turné v USA, jehož součástí byl koncert v Czech Center v New Yorku, spojený s prezentací šperků Blanky Matragi.

Daniela Demuthová vystudovala klasický zpěv na pražské konzervatoři (u prof. N. Vodičkové) a pokračovala ve studiu zpěvu u prof. Jariny Smolákové.

Již ve dvaceti letech se stala členkou Pěveckého sboru Čs.rozhlasu ve kterém působila do roku 1992. Několik dalších let spolupracovala s Komorním sborem Praha a od roku 1999 je sólistkou Pražského filharmonického sboru, kde se uplatnila v sólových partech např. v roli Abatyše v Pucciniho Suor Angelica na Kanárských ostrovech, v díle soudobého skladatele W. Rihma v Berlíně, či v Otvírání studánek B. Martinů na turné ve Francii.

Za léta působení v profesionálních sborových tělesech navštívila téměř všechny evropské země, ale i Japonsko, Israel, Mexiko, USA, Austrálii a měla možnost spoluúčinkovat s nejvýznamnějšími světovými orchestry (Berlínská filharmonie,Vídenští symfonikové, Izraelská filharmonie a dal.) pod taktovkou největších dirigentů 20. stol. (C. Abbado, Z Mehta, S. Rattle, K. Masur, M. Rostropovich, R. Chailey, Ch. Macherras, ...).

Od poloviny 90. let však souběžně s činností sborovou rozvíjí své sólové aktivity. Na svém kontě má stovky koncertů jak u nás, tak i v zahraničí (Libanon, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Německo, Litva…).

Žofie Vokálková v roce 1992 absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Františka Malotína, dále pak studovala ve Francii (prof. Ch. Lardé) a absolvovala mistrovské kurzy u Jamese Galwaye. K nejdůležitějším soutěžním oceněním patří 1. cena v mezinárodní soutěži "Concertino Praga", 3. cena v mezinárodní soutěži vítězů evropských soutěží "Pacem in terris" v Německu a v mezinárodní soutěži "Pražské jaro" získala "Cenu hlavního města Prahy". V září roku 2000 získala jako první Evropanka Special Prize v prestižní soutěži "Web Concert Hall Competition" v New Yorku. Působila jako první flétnistka a solistka orchestrů Virtuosi di Praga a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Má za sebou řadu koncertních sólových vystoupení s našimi i zahraničními orchestry (Francie, Německo, Řecko, Španělsko, Rakousko, USA, Japonsko, U.A.E, Rusko, Gruzie, Litva...), je častým hostem významných festivalů (Pražské jaro, Mitte Europa, Paláce St. Peterburgu...).

V roce 2009 byla vybrána prestižní americkou agenturou ConcertArtist k zastupování v USA. V rámci amerických turné již vystoupila např. v Czech Center v New Yorku a na mnoha festivalech v USA. V posledních letech je též vyhledávanou porotkyní národních i mezinárodních soutěží.

V současné době se věnuje rozsáhlému projektu, který mapuje velmi zajímavé téma – tvorbu žen skladatelek. V České republice projekt zazněl v rámci komorní řady České filharmonie, dále byl prezentován na velmi úspěšném turné v USA, Rusku, Německu a Litvě.

Zbyňka Šolcová absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě české legendy harfové hry prof. Libuše Váchalové. Již jako studentka získala 1.cenu na soutěži komorních souborů v belgickém Neerpeltu v duu s harfenistkou Janou Bouškovou.

Komorní a sólové hře se věnuje po celá léta své hudební kariéry. V průběhu let spolupracovala s mnoha významnými interprety a komorními soubory. Její jméno figuruje na titulech mnoha CD, ale i rozhlasových a televizních záznamů u nás i v dalších zemích Evropy.

V průběhu let kromě sólových vystoupení hostovala v mnoha orchestrech. Jako sólistka vystupovala např.ve Francii, Itálii, Monaku, Švédsku, Německu a v USA. Široký záběr a orientace v mnoha hudebních stylech představuje např. působení v Rožmberské kapele až po zkušenosti v populární hudbě.
 
 

Powered by iCagenda