Prohlídku Koncertní síně sv. Ducha si lze dojednat předem s MIKS Krnov - tel. 554 614 706

Součástí prohlídky je popis historie budovy a ukázka hry na varhany přes počítač.

Vstupné: 30 Kč - minimální velikost skupiny 10 osob