po út st čt so ne

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název organizace

Městské informační a kulturní středisko Krnov

používaná zkratka: MIKS Krnov

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Městem Krnov 1. 2. 1991 na základě Zřizovací listiny

3. Organizační struktura

Schéma vnitřní organizační struktury naleznete ZDE

4. Kontaktní spojení

poštovní adresa: nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov

tel.: 554 614 706

internetová prezentace: www.mikskrnov.cz

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka:  w3ij8t8

další údaje jsou v záložce kontakty v levém menu

otevírací hodiny pro veřejnost jsou minimálně v rozsahu 9.00–14.00 hod. (pondělí–pátek)

5. Případné platby lze poukázat

1845359319/0800 Česká spořitelna a.s., pobočka Krnov

IBAN CZ94 0800 0000 0018 4535 9319, BIC GIBACZPX 

Při platbách věnujte prosím pozornost identifikačním údajům (variabilní symbol, zpráva pro příjemce...) 

6. IČ organizace

00601179

7. DIČ organizace

CZ00601179

8. Dokumenty

8.1. Obchodní podmínky

Aktuální znění Obchodních podmínek a reklamační řád naleznete ZDE

8.2. Rozpočet

Střednědobý výhled 2025–2026 naleznete ve formátu PDF ZDE

Střednědobý výhled 2024–2025 naleznete ve formátu PDF ZDE

Střednědobý výhled 2023–2024 naleznete ve formátu PDF ZDE

Střednědobý výhled 2022–2023 naleznete ve formátu PDF ZDE

Střednědobý výhled 2021–2022 naleznete ve formátu PDF ZDE

Rozpočet na rok 2024 naleznete ve formátu PDF ZDE

Rozpočet na rok 2023 naleznete ve formátu PDF ZDE

Rozpočet na rok 2022 naleznete ve formátu PDF ZDE

Rozpočet na rok 2021 naleznete ve formátu PDF ZDE

Rozpočet na rok 2020 naleznete ve formátu PDF ZDE

Starší rozpočty vám může poskytnout ekonomické oddělení organizace.

9. Žádosti o informace

Podání žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné uskutečnit prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání lze doručit osobně, nebo prostřednictvím kontaktů v bodě 4. Kontaktní spojení.

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Nejsou zpracovány

14. Předpisy

Organizace se při své činnosti řídí těmito předpisy:

Zákon 128/2000 Sb., o obcích

Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení (GDPR)

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

15. Úhrady za poskytování informací

Tisk/kopírovaní:

A4 černobílá 3 Kč, barevná 9 Kč; A3 černobílá 9 Kč, barevná 14 Kč

CD/DVD nosič (pokud jej žadatel vyžaduje) 50 Kč

k cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů

poštovné: dle skutečnosti a ceníku České pošty

16. Licenční smlouvy

Není relevantní

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Hodnocení činnosti za rok 2023 ve formátu PDF ke stažení ZDE

Hodnocení činnosti za rok 2022 ve formátu PDF ke stažení ZDE

Hodnocení činnosti za rok 2021 ve formátu PDF ke stažení ZDE

Hodnocení činnosti za rok 2020 ve formátu PDF ke stažení ZDE

Hodnocení činnosti za rok 2019 ve formátu PDF ke stažení ZDE

Hodnocení činnosti za rok 2018 ve formátu PDF ke stažení ZDE

Hodnocení činnosti za rok 2017 ve formátu PDF ke stažení ZDE

Hodnocení činnosti za rok 2016 ve formátu PDF ke stažení ZDE

Hodnocení činnosti za rok 2015 ve formátu PDF ke stažení ZDE 

18. Zpracování osobních údajů

Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů si ve formátu PDF můžete stáhnout ZDE.