Krnovsko – prezentace kolektivní monografie

Prezentace_Krnovsko_2024_UVODNIK
Kategorie:
Koncertní síň
Datum:
2024-05-20 17:30

Vstup zdarma

Loňský rok s sebou přinesl, pokud jde o Krnovsko, hned dvojici kulatých výročí. Uplynulo přesně půl tisíciletí od doby, kdy se vlády v Krnovském knížectví ujal braniborsko-ansbašský markrabě z rodu Hohenzollernů Jiří Zbožný, a současně tomu bylo právě 400 let, kdy na knížecí stolec v Krnově dosedli osobou Karla I. zeměpáni z rodu Lichtenštejnů. Výročí byl věnován mezinárodní workshop, v pořadí již třetí opavské historické sympozium pořádané Výzkumným centrem pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy při Ústavu historických věd FPF SU (říjen 2022). Předmětem úvah a diskuzí účastníků sympozia se stalo Krnovsko a proměny s ním spojených (regionálních) identit. V návaznosti na to byla s podporou města Krnova na konci roku 2023 vydána publikace (třetí svazek ediční řady Opavská historická sympozia), která přináší pestrou škálu pohledů na Krnov a Krnovsko od středověku do poloviny 20. století. Autoři jednotlivých kapitol za využití široké palety pramenů a metod přibližují mnohdy nesnadno interpretovatelné a uchopitelné kapitoly života země i jejích obyvatel. Otevírají tak téma v české historiografické produkci stále častěji reflektované – téma regionální identity v dlouhodobé perspektivě. V rámci prezentace budou návštěvníci seznámeni s knihou a vybraní autoři představí své příspěvky věnované dějinám Krnovska.  

Komárková, Hana – Petr Kozák (edd.), Krnovsko: Proměny regionálních identit od středověku po současnost, Opava 2023.

 
 

Powered by iCagenda