Název projektu:           Umění v pohraničí / Sztuka na pograniczu

Číslo projektu:             CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001945

Operační program:       Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014-2020 Česká republika - Polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Termín realizace:          1. 11. 2019 – 31. 10. 2020

Výše finanční podpory:     34 533,83 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

 

Projekt byl realizován na základě spolupráce mezi kulturními středisky z Krnova a Prudniku, která byla navázána v roce 2008. Jeho hlavním cílem bylo prohloubení této spolupráce, rozvoj společenského života, kultury a volnočasových aktivit prostřednictvím výstav, koncertů, poznávacích výletů a osvětových programů.

Klíčové  aktivity projektu:

Hlavním cílem realizace projektu je využití a zintenzivnění spolupráce mezi organizacemi MIKS Krnov a POK z Prudniku za cílem podpoření, zmapování a zviditelnění komunitních skupin, které spojuje určité téma. Například se jedná o téma odkazu obou stran hranice – tzn. za pomoci efektivního nástroje (sběrem historických fotografií, navazujícího semináře a realizací výstavy) dojde k rozšíření a předání zkušeností další generaci a tím i k novému navázání vztahů a udržení tohoto odkazu. Dalším cílem je vytvoření nových česko-polských amatérských skupin, kdy děti, amatéři, budou moci spolu vytvářet a realizovat výstavy zaměřené na různorodé techniky a společou prací, dojde k odbourání pomyslných česko-polských hranic na této umělecké úrovni. Hlavním cílem projektu je udržitelnost komunit do budoucna.

Sběr historických fotografií

MIKS Krnov, POK Prudnik a Městské muzeum v Krnově odstartovaly 1. listopadu projekt „Umění v pohraničí“, který se mimo jiné zaměřuje na sběr historických a dobových fotografií. Během tří měsíců tak máme možnost zanechat formou rodinných snímků obrazovou stopu našich předků budoucím generacím. Projekt Umění v pohraničí vznikl ve spolupráci s kulturní organizací POK z Prudniku. Krnov a Prudnik jsou dvě města, která v minulosti silně spojovalo jedno téma, a to textilnictví. Obě města se navzájem propojovala, lidé z Prudniku častokrát pracovali v Krnově a naopak. Vznikaly tak přeshraniční pracovní a přátelské vazby, na které partneři projektu ve spolupráci s Městským muzeem v Krnově chtějí navázat, zmapovat je a snad také oživit. Proto tento sběr fotografií bude probíhat i v Prudniku, kde se při sběru mohou objevit cenné dobové a historické fotografie právě z Krnova. A naopak – Krnované mohou obohatit svými fotografiemi sbírku dlouholetého partnera v Prudniku.

Jaká témata jsou předmětem sběru fotografií:

 • život a práce v pohraničí
 • rodina
 • svatba
 • Krnov, Prudnik

Kam je možné fotografie přinášet:

 • sběrným místem je určena pokladna Flemmichovy vily (budova Městského muzea v Krnově), otevírací doba je úterý–neděle, 8:00–18:00 hod.

Jakým způsobem budou fotografie vybírány a evidovány:

 • fotografie budou zapůjčeny muzeu na základě předávacího protokolu, po digitalizaci budou vráceny majiteli

Na co nezapomenout:

Každou fotografii je potřeba zezadu označit

 • jméno a příjmení majitele, tel. kontakt
 • jméno a příjmení rodiny nebo osoby zachycené na fotografii
 • místo pořízení fotografie
 • datum, popřípadě rok vzniku fotografie

Do kdy je možné fotografie přinést:

 • sběr fotografií probíhá od 1. 12. 2019 – 31. 3. 2020

Velmi děkujeme za spolupráci při rozšiřování krnovských sbírek a předem všechny srdečně zveme v příštím roce na výstavy, které pro vás v prostorách Flemmichovy vily a v prostorách organizace POK Prudnik připravujeme.

Projekt je realizován a spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko, v rámci fondů Euroregionu Praděd.

 

 

 

Kurz v rámci projektu Umění v pohraničí