Název projektu:           Šikovné ruce II / Zręczne ręce II

Číslo projektu:             CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002358

Operační program:       v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Termín realizace:          1. 10. 2020 – 31. 5. 2022

Výše finanční podpory:     37.691,00 EUR

Vedoucí partner:        Městské informační a kulturní středisko Krnov
Partner projektu:       Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

 

Projekt navazuje na velmi úspěšný projekt Šikovné ruce zaměřený na volnočasové tvoření pro širokou českou a polskou veřejnost. Oba partneři budou společně vytvářet a realizovat tematické kurzy pro dospělé nebo rodiny s dětmi. Toto tvoření bude spojovat jedno téma: tradiční techniky nebo akce směřující k tradičním svátkům (Velikonoce, Vánoce), k ročním obdobím apod. Cílem tohoto projektu není oslovit masu lidí, ale vytvořit prostředí pro setkávání v menším měřítku.Na malých akcích právě tohoto typu se lidé více poznávají, komunikují spolu a navzájem sdílejí své zkušenosti. Také díky zvolenému tématu, budou aktivity pro všechny návštěvníky velmi atraktivní. Partnery projektu, ve kterém bude zrealizováno celkem 40 kurzů a 4 výlety do našeho pohraničí jsou organizace MIKS Krnov a POK z Prudniku.

Nabídka kurzů bude postupně zveřejňována s ohledem na situaci COVID-19 na webových stránkách obou organizací.

Klíčové  aktivity projektu:

Sváteční aranžmá V rámci realizace této aktivity bude v úzké spolupráci vytvořeno a zrealizováno 18 kurzů. Na české straně se uskuteční 7 kreativních kurzů, na polské straně se uskuteční kurzů 11. Všechny kurzy budou mít společné téma – tvoření k tradičním svátkům. Například: výroba adventních věnců, vánoční dekorace, háčkované vánoční ozdoby, výroba dárků, zdobení velikonočních vajíček, zdobení perníčků nebo velikonoční zajíčci z filcu aj. velikonoční dekorace. Kurzy budou podpořeny bezplatnou autobusovou dopravou na tvoření do Polska.

Řemeslné a výtvarné techniky  Celkem bude v rámci této aktivity zrealizováno 22 kurzů zaměřených na řemeslné techniky a 4 výlety za tvořením do podporovaného území (2 v CZ a 2 v PL). Kurzy  budou mít výjimečný charakter – lidé budou mít šanci se dozvědět o tradičních technikách například "našich babiček", o různorodosti materiálů a jejich využití. Jedná se například o kurzy: macrame, tvoření v Muzeu v Krnově se zaměřením a ukázkou restaurování, tiskové techniky, práce s papírem, ikebany apod. V Krnově bude zrealizováno 10 kurzů, v Prudniku 12.