Z historie

Koncertní síň je zbudována v objektu bývalého kostela sv. Ducha s přilehlým špitálem. Tato stavba patří k nejstarším ve městě. Její počátky spadají do 80. let 13. století. Během uplynulých staletí byl kostel několikrát přestavován a upravován. Kolem poloviny 15. století byl vyzdoben velmi hodnotnou a rozsáhlou uměleckou malbou, na níž ve 27 obrazech předvedl neznámý malíř biblické události, které se dnes řadí mezi unikáty v této oblasti. V období reformace byl kostel používán jako sýpka a hospoda. Dvojí stropy poškodily malby, o čemž svědčí vodorovné světlé pruhy. V 17. století získal kostel novou průčelní fasádu, štít a v lodi dvě barokní okna. Střecha byla osazena věžičkou.

Koncem 19. století přestal být kostel jakkoli využíván a byl prohlášen za zchátralý. Počátkem 20. století byl uzavřen a jenom příležitostně se tam prováděly zcela nezbytné opravy.

Po záchranných pracech a rekonstrukci gotického kostela sv. Ducha a barokního špitálu v průběhu 80. let 20. století zde vznikla koncertní síň. Tato kulturní památka byla veřejnosti zpřístupněna v listopadu 1988 a předána do správy městskému kulturnímu zařízení.

Současnost

Koncertní síň je vybavena kvalitními varhanami krnovské firmy Rieger-Kloss, na jejichž stavbě se podílel ing. Bohumil Plánský, uznávaný odborník v oblasti varhanářství. Pro koncerty slouží také mistrovský klavír značky Petrof. V prostorech bývalého špitálu vzniklo foyer, bufet, šatny pro veřejnost a umělce, klubovna.

Tento kulturní stánek patří právem ke chloubám města Krnova, je obdivován nejen návštěvníky, ale také umělci je řazen mezi nejlepší komorní koncertní sály.

Od otevření koncertní síně v roce 1988 zde vystoupili téměř všichni naši špičkoví umělci z oblasti klasické hudby, kteří sklízí ovace nejen na českých pódiích, ale po celém světě: varhaníci Václav Rabas, Jaroslav Tůma, Aleš Bárta, klavíristé Ivan Klánský, Ivan Moravec, Igor Ardašev, Martin Kasík, houslisté Josef Suk, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Pavel Šporcl, Gabriela Demeterová, ze zpěváků Eduard Haken, Věra Soukupová, Naďa Šormová, Eva Urbanová, kytarista Lubomír Brabec, flétnista Jiří Stivín, trumpetista Miroslav Kejmar, harfistka Jana Boušková, cembalistka Zuzana Růžičková a další. Z komorních souborů zmiňme Komorní orchestr Leoše Janáčka, Guarneri trio, České trio, Smetanovo trio, Wihanovo kvarteto, Bennewitz Quartet, České noneto, Kytarové kvarteto aj. Posluchačům se představila také řada zahraničních umělců.

Hlavní náplň činnosti koncertní síně tvoří koncerty v rámci cyklu předplatného Kruhu přátel hudby, kde jsou zařazováni špičkoví profesionální umělci. Pravidelně jsou také pořádány vánoční koncerty. Nabídku obohacují koncerty v rámci Krnovských hudebních slavností, které se konají v záři.

K tradičním akcím zde patří Hudební festival středních pedagogických škol, vánoční koncert Krnovské cimbálové muziky, koncerty krnovských pěveckých sborů, koncerty Základní umělecké školy v Krnově, Střední umělecké školy varhanářské a benefiční koncerty.

Prostory koncerní síně jsou využívány také pro svatební obřady, slavnostní předávání maturitních vysvědčení a závěrečných vysvědčení ZŠ, besedy a setkání s občany aj.

Součástí koncertní síně je upravené nádvoří se zelení.