Nabídka KPH ve formátu PDF (206 kB) ke stažení ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu *.DOC (možno vyplnit v programu Word), *.PDF (pouze pro tisk)

Cena předplatného 800 Kč

V ceně předplatného je sleva 30 % ze vstupného

Každý předplatitel obdrží kartičku – předplatenku, která je přenosná a zajišťuje předplatiteli stálé místo k sezení

Držitelům průkazů ZTP a studentům je poskytována 50% sleva, tyto předplatenky nejsou přenosné!

Bližší informace o koncertech (programy) budou zasílány před konáním koncertu předplatitelům na e-mailové adresy (prosím nezapomeňte uvést v přihlášce), případně poštou.

Předplatné je možno uhradit v hotovosti do 17. září 2019 na MIKS Krnov, náměstí Míru 1/14, nebo převodem na účet po obdržení faktury s předpaltenkou

Rezervování míst stálým předplatitelům do 13. září 2019

Uzávěrka všech přihlášek je 13. září 2019

Přihlášky přijímá a bližší informace podá:

Městské informační a kulturní středisko, náměstí Míru 1/14, 79401 Krnov

tel. č. 554 614 706

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Změna programu vyhrazena!

Začátky koncertů v 19:00 hodin

ROMAN PATOČKA – housle, ADAM SKOUMAL - klavír
Houslista Roman Patočka patří mezi výjimečné osobnosti současné generace sólistů. Po absolvování Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění prohluboval dále své zkušenosti na hudebních institucích v Utrechtu (Keiko Wataya) a dále v Lübecku u Shmuela Ashkenasiho. 

Adam Skoumal studoval na Pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění. V získávání zkušeností pokračoval na prestižních školách v USA: nejprve obdržel stipendium na Southern Methodist University v Dallasu a o dva roky později na Manhattan School of Music v New Yorku.

GRAFFOVO KVARTETOŠtěpán Graffe - housle, Lukáš Bednařík - housle, Lukáš Cybulski - viola, Michal Hreňo - violoncello
Graffovo kvarteto bylo založeno v roce 1997. Soubor vznikl ve třídě primária Janáčkova kvarteta Miloše Vacka na brněnské konzervatoři. Po absolutoriu konzervatoře pokračovalo kvarteto ve studiu na HF JAMU. Zde se rozvíjelo pod vedením člena legendární sestavy Janáčkova kvarteta Prof. Adolfa Sýkory. V rámci mezinárodních kurzů soubor spolupracoval např. s G.Pichlerem (Alban Berg Quartett), N. Braininem a S. Nisselem (Amadeus Quartet), L. Mezöm (Bartók Quartet), M. Škampou (Smetanovo kvarteto) aj. Od roku 2008 členové kvarteta soukromě studovali u Jerry Hornera (člena amerického Fine Arts Quartet).

MAURICE ENSEMBLE: Michaela Zajmi – mezzosoprano, Bledar Zajmi – violoncello, Egli Prifti – klavír
Mezzosopranistka Michaela Zajmi, sólistka Národního divadla v Praze, narozená v Brně, je absolventkou Pražské konzervatoře ze třídy prof. Yvony Škvárové.  Již během studia a následně po něm se úspěšně zúčastnila několika pěveckých soutěží. 
Bledar Zajmi, koncertní mistr Orchestru Opery Národního divadla v Praze se narodil v hlavním městě Albanie, v Tiraně, kde se jako šestiletý začal učit hře na violoncello. Má bohatou koncertní činnost na třech kontinentech, víc než ve 30 zemích světa,
Egli Prifti se narodil v albánském přímořském městě Vlora, kde studoval na základní umělecké škole, později na uměleckém m lyceu a zároveň dálkově na uměleckém lyceu v Tiraně. V roce 2010 absolvoval obor hra na nástroj - klavír ve třídě Jany Palkovské na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pak v roce 2010 doktorský studium u prof. Michala Nedělky a v roce 2018 druhý doktorský studium na Akademií múzických umění v Praze u prof. Jana Vičare

KRISTINA VOCETKOVÁ – violoncello
Narozena v roce 1993. Na violoncello začala hrát v šesti letech u Kateřiny Hroníkové. Ve čtrnácti letech byla přijata na Pražskou konzervatoř do třídy J. Kulhana pod jehož vedením úspěšně složila přijímací zkoušky na Juilliard School v New Yorku a Liszt Ferenc Academy v Budapešti. V současné době studuje u prof. Csaby Onczaye na Liszt Ferenc Academy

LOBKOWICZ TRIO: Lukáš Klánský – klavír, Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello
Všichni tři členové Lobkowicz Tria jsou uznávání sólisté a komorní hráči. Zkušenosti z mnohých pódií v tuzemsku i v zahraničí využil soubor na mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v rakouském Pörtschachu, kde získal v září 2014 první cenu a cenu publika. Lobkowicz Trio je také laureátem Dvořákovy mezinárodní soutěže v Praze. Soubor vystoupí v této a příští sezóně na prestižních festivalech v Rakousku a Itálii. Díky své souhře, přesvědčivé interpretaci, precizní technické úrovni a vytříbené intonaci si soubor získává uznání publika i odborné veřejnosti.

JIŘÍ PAZOUR – klavír
Absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof. Václava Riedlbaucha. Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě a v Západní Austrálii. Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

COLOUR BASS DUO: Jiří Porubiak – basklarinet, Lukáš Michl – klavír
Jiří Porubiak i Lukáš Michl jsou nejen vynikajícími sólovými hráči, ale disponují také citem a smyslem pro hru komorní.  Jejich umělecká spolupráce započala již na Ostravské univerzitě, kde studovali pod vedením předních pedagogů, klarinetisty doc. Valtra Vítka a klavíristy prof. Rudolfa Bernatíka. Za dobu činnosti soubor absolvoval řadu vystoupení nejen České republice.


Nabídka KPH ve formátu PDF (345 kB) ke stažení ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu *.DOC (možno vyplnit v programu Word), *.PDF (pouze pro tisk)

Cena předplatného 900 Kč

V ceně předplatného je sleva 30 % ze vstupného

Každý předplatitel obdrží kartičku – předplatenku, která je přenosná a zajišťuje předplatiteli stálé místo k sezení

Držitelům průkazů ZTP a studentům je poskytována 50% sleva, tyto předplatenky nejsou přenosné!

Bližší informace o koncertech (programy) budou zasílány před konáním koncertu předplatitelům na e-mailové adresy (prosím nezapomeňte uvést v přihlášce), případně poštou.

Předplatné je možno uhradit v hotovosti do 7. září 2020 na MIKS Krnov, náměstí Míru 1/14, nebo převodem na účet po obdržení faktury s předplatenkou

Rezervování míst stálým předplatitelům do 7. září 2020

Uzávěrka všech přihlášek je 7. září 2020

Přihlášky přijímá a bližší informace podá:

Městské informační a kulturní středisko, náměstí Míru 1/14, 79401 Krnov

tel. č. 554 614 706

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Změna programu vyhrazena!

Začátky koncertů v 19:00 hodin

WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI – varhany
Władysław Szymański studoval hudbu na Katolické univerzitě v Lublinu a dále pokračoval ve studiu na Akademii hudby v Katowicích. Je také skladatelem, autorem varhanní, komorní a vokální hudby. Je členem Arcidiecézní komise pro církevní hudbu v Katowicích. V současnosti je profesorem a vedoucím Oddělení vokální a instrumentální hudby na Akademii hudby v Katowicích. Je spoluzakladatelem a uměleckým ředitelem každoročního hudebního festivalu – Mikołówské hudební dny.

SMETANOVO TRIOJitka Čechová – klavír, Jan Talich – housle, Jan Páleníček – violoncello
Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jejich předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, které se setkávaly na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter; Stern, Rose, Istomin).

JIŘÍ PAZOUR – klavír
Absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof. Václava Riedlbaucha. Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě a v Západní Austrálii. Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

MAURICE ENSEMBLE: Michaela Zajmi – mezzosoprano, Bledar Zajmi – violoncello, Egli Prifti – klavír
Mezzosopranistka Michaela Zajmi, sólistka Národního divadla v Praze, narozená v Brně, je absolventkou Pražské konzervatoře ze třídy prof. Yvony Škvárové.  Již během studia a následně po něm se úspěšně zúčastnila několika pěveckých soutěží. 
Bledar Zajmi, koncertní mistr Orchestru Opery Národního divadla v Praze se narodil v hlavním městě Albanie, v Tiraně, kde se jako šestiletý začal učit hře na violoncello. Má bohatou koncertní činnost na třech kontinentech, víc než ve 30 zemích světa,
Egli Prifti se narodil v albánském přímořském městě Vlora, kde studoval na základní umělecké škole, později na uměleckém lyceu a zároveň dálkově na uměleckém lyceu v Tiraně. V roce 2010 absolvoval obor hra na nástroj – klavír ve třídě Jany Palkovské na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pak v roce 2010 doktorské studium u prof. Michala Nedělky a v roce 2018 druhé doktorské studium na Akademií múzických umění v Praze u prof. Jana Vičara.

ŠTĚPÁN VICENEC – fagot
Narodil se v roce 2000. Na fagot začal hrát na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně u Pavla Feldmanna, poté studoval na brněnské konzervatoři pod vedením Romana Novozámského a Pavla Zatloukala. V současné době je posluchačem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve třídě Romana Novozámského a Jaroslava Kubity. Získal řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích.

JAN OSTRÝ – flétna, SILVIE JEŽKOVÁ – klavír
Přední český flétnista, koncertující na světových festivalech u nás i v zahraničí, je ceněn, kromě virtuózní techniky, také pro svůj krásný a barevně kulatý tón s jemným náznakem vibráta. Jeho repertoár počíná hudbou baroka až po premiéry současných skladatelů. Od univerzitního roku 2017/18 vyučuje též na „Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien“. Klavírní partnerkou při koncertech je mu vynikající Silvie Ježková, která od roku 2000 působí na Pražské konzervatoři.

KRISTINA VOCETKOVÁ – violoncello
Narozena v roce 1993. Na violoncello začala hrát v šesti letech u Kateřiny Hroníkové. Ve čtrnácti letech byla přijata na Pražskou konzervatoř do třídy J. Kulhana pod jehož vedením úspěšně složila přijímací zkoušky na Juilliard School v New Yorku a Liszt Ferenc Academy v Budapešti. V současné době studuje u prof. Csaby Onczaye na Liszt Ferenc Academy