po út st čt so ne

Přímým předchůdcem MIKS byla Osvětová beseda, která svou činnost zahájila 1. 1. 1958. Do průběžného užívání jí bylo svěřeno městské divadlo (tehdy Divadlo Julia Fučíka), kulturní dům v Kostelci a pro svou činnost využívala také budovu Okresního domu osvěty.

V září roku 1992 byla organizace přeměněna na Městské informační a kulturní středisko (MIKS), pod nějž byla definitivně soustředěna veškerá kulturní činnost ve městě.

Pod MIKS patřilo kino Mír 70, koncertní síň Sv. Ducha, Středisko ekologické výchovy a od roku 1995 i Městské muzeum.

Roku 2002 bylo pod MIKS začleněno také Turistické informační centrum na náměstí, jež se navrátilo zpět přímo pod Město Krnov k 1. 4. 2015.

Roku 2008 přibylo MIKS na starost další středisko – Flemmichova vila (někdejší kojenecký ústav na Hlubčické ulici), která slouží jako výstavní prostory pro Městské muzeum v Krnově.

Od roku 2012 MIKS sídlí v budově tzv. Dělnického domu na náměstí Míru 14 (budova Kina Mír 70 Krnov - boční vchod od řeky - bývalý internát pedagogické školy).
Ze skladby MIKSu vyplývá jeho velmi pestrá činnost pokrývající rozsáhlé kulturní aktivity v Krnově, od koncertů vážné a moderní hudby přes divadelní a filmová představení, ekologické výchovy, programů pro školy a veřejnost až po muzejní a výtvarné výstavy, publikační činnost a vědeckou práci.

Mezi stěžejní akce pořádané MIKS patří Krnovské hudební slavnosti, každoroční přehlídka 70 mm filmu KRRR! Filmový festival, Tradiční jarmark ke dni Země, Muzejní noc a další.