po út st čt so ne

 

1. Aleš Fousek, ČSA 835/36, 794 01 Krnov, IČ: 73168238 – nabídková cena bez DPH 262 391,97 Kč

2. Agist systems, s.r.o., Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, IČ: 29445671 – nabídková cena bez DPH 287 364,22 Kč

3. Ing. Petr Malinovský - stavební a zemní práce, Soukenická 9, 794 01 Krnov, IČ: 10598600 – nabídková cena bez DPH 319 439,60 Kč

4. Pavel Michálek - MIHAKOV, Ježník 79, 794 01 Krnov, IČ: 19003706 – nabídková cena bez DPH 332 281,30 Kč

 

Zadavatel:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov, IČ: 00601179, DIČ: CZ00601179

zastoupeno:Ing. Petrou Manczalovou - ředitelkou organizace

Stručný popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce vymezených prostor v I. NP objektu na adrese nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov na dílnu včetně souvisejících prací dle požadavků daných Průvodní zprávou a Technickou zprávou - elektroinstalace.

 

Doba a místo realizace zakázky: Kompletní dodávka bude uskutečněna v termínu 16. 11. - 18. 12. 2015. Místem plnění zakázky je provozovna zadavatele: Městské informační a kulturní středisko Krnov.

 

Prohlídka prostor - 22. října a 23. října 2015 od 9:00 do 11:00 hodin, na základě předchozí telefonické domluvy s panem Lubomírem Švecem (775 593 355).

Lhůta pro podání nabídek - 30. října 2015, do 12:00 hodin

Plný text výzvy ve formátu PDF naleznete zde

 

Další soubory ke stažení:

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení

Příloha č. 2a - Slepý výkaz výměr TZB

Příloha č. 2b - slepý výkaz výměr elektro

Příloha č. 2c - slepý výkaz výměr stavba

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti

Průvodní zpráva

Technická zpráva - elektro

Místo realizace - KN

Stávající stav prostor

Návrh stavebního řešení

Elektroinstalace - montážní

Elektro - doplnění stávajícího rozvaděče

Elektro - obvodové schéma R1NP výkr. E21

Elektro - obvodové schéma R1NP výkr. E22

Požárně bezpečnostní řešení stavby