po út st čt so ne
  • Městské divadlo Krnov, úterý 24. 10. v 19.00 hod.

  • Flemmichova vila 3. 9. – 5. 11. 2023

  • Městské divadlo Krnov, sobota 4. 11. v 19.00 hod.

  • Městské divadlo Krnov, středa 6. prosince v 19.00

Konference – 770 let města Krnova

770_let_krnova_uvod
Kategorie:
Koncertní síň
Datum:
2023-05-25 09:00

vstup volný

Dne 11. dubna 1253 se sešel královský podkomoří Beneš ze Cvilína s nám blíže neznámým lokátorem, aby před ctěnými svědky z řad nejvýznamnějších osob blízkého regionu uzavřel dohodu, jejímž výsledkem měl být vznik nového města Benešova, které později v českém jazyce dostalo ještě přídomek Horní. Významný a slavnostní akt byl zlistiněn, přičemž bedlivý písař, jak bylo ostatně zvykem, zaznamenal pečlivě jména přítomných svědků, a to v pořadí od nejpřednějšího k méně důležitým. Mezi oněmi předními osobnostmi dosvědčujícími akt samotný i dohodnuté podmínky byl také fojt Siegfried z Krnova: „Sifridus advocatus de Jegerdorf“, za nímž následuje v pořadí venkovský fojt Jindřich z Úvalna. Sotva kterého z účastníků tehdy napadlo, že listina na věky stvrzující založení Horního Benešova bude mít zcela zásadní význam i pro Krnov. Ono výše vzpomenuté zmínění fojta Siegfrieda se totiž stalo nejstarším dokladem existence Krnova coby zeměpanského města.

Přitom ve zcela první historické zmínce o Krnovu z 27. 4. 1240 je zřejmé, že osada Kyrnow ještě městem nebyla. Městská práva tato osada získala někdy mezi 13. 9. 1248 a právě 11. 4. 1253. Dříve existovaly i jiné výklady vzniku Krnova vztahující jej na starší či naopak mladší data. Pojednání o jiných teoriích, kdy byl Krnov povýšen na město, důvodech jak a proč se tak stalo, i pohnutkách, proč byl ten který výklad momentálně preferován, by vydalo na samostatnou studii. Dnes historici obecně přijímají o pár řádků výše zmíněnou tezi. Což ale znamená, že letošní rok 11. dubna to bude přesně 770 let od vydání dokumentu stvrzujícího mimoděk městský charakter Krnova. A v Krnově se na toto datum nezapomene.

Oněch 770 let, kdy je Krnov městem, je už docela dlouhá doba, a Krnov za ty roky zažil období rozkvětů i určitých pádů. Průřezově se za těmito epochami svitu i stínu ohlédnou venkovní panely, které jsou od pondělí 3. 4. instalované na Hlavním náměstí u obchodního domu Prior. Ve čtvrtek 25. 5. bude hostit Koncertní síň sv. Ducha v Krnově konferenci věnující se různým tématům z historie našeho města. 

 

 
 

Powered by iCagenda